क्षिरेश्‍वरनाथ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय महेन्द्रनगर

धनुषा, मधेश प्रदेश